ALGEMENE VOORWAARDEN

COPYRIGHT

Beeld materiaal op www.homecrush.nl behoort tot HOMECRUSH_ en / of de respectievelijke (gast)blogger en haar licentiehouders. Bij ander beeldmateriaal ter inspiratie doen wij altijd ons best de juiste bron te benoemen. Mocht het zo zijn dat een credit niet klopt, laat het ons weten, dan passen wij dit zo snel mogelijk aan!

Inhoud op deze site – waaronder foto’s, grafische elementen, teksten en logo’s – mag niet zonder toestemming van HOMECRUSH_ of de desbetreffende (gast)blogger worden gebruikt of gereproduceerd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Toestemming kan verkregen worden door contact op te nemen met hello@homecrush.nl of de desbetreffende (gast)blogger.

Alle informatie op www.homecrush.nl wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen door contact op te nemen met hello@homecrush.nl.

 

PRIVACY & COOKIE POLICY

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Zoals bijvoorbeeld uw wishlist met favoriete producten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter, Instagram en Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Nieuwsbrief
Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de HOMECRUSH_ nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief maakt HOMECRUSH_ gebruik van Mailchimp. Ook hiervoor worden cookies gebruikt. Meer informatie over de cookies vanMailchimp kun je vinden in hun privacy policy. Je kunt je te tellen tijde uitschrijven van de HOMECRUSH_ nieuwsbrief. Je vindt een uitschrijfknop onderaan elke nieuwsbrief die wij sturen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HOMECRUSH_ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. HOMECRUSH_ aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. HOMECRUSH_ heeft het recht om wijzigingen aan te brengen, inhoud bij te werken en informative te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of aankondiging materiaal.

HOMECRUSH_ kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

HOMECRUSH_ garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. HOMECRUSH_ behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. HOMECRUSH_ is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

HOMECRUSH
hello@homecrush.nl
De Weid 6
1991 ET, Velserbroek
BTW: NL206878588B01
KvK: 57615063